สไลเดอร์ยักษ์

พระเอกตลอดกาลของคนไทย ท้าทายความเสียวด้วยสไลเดอร์ยักษ์ 7 สีสายรุ้ง ความสูงถึง 21 เมตรเท่ากับตึก 7 ชั้น สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีคนมากกว่า 20 ล้านคนแล้วที่ได้มาสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของ สไลเดอร์ยักษ์ตัวนี้ ครั้งหนึ่งเคยได้รับการบันทึกใน Guinness Book of World Records ว่าสูงที่สุดในโลก
**เครื่องเล่นสำหรับผู้ที่มีความสูง 121 ซม. ขึ้นไป

ความสูงบุคคลที่สามารถเล่นได้

  •    

    สูง
    101-130 ซม.

  •    

    สูง
    131 ซม. ชึ้นไป

ประเภทบัตรที่สามารถเล่นได้

Si-Am Year Pass, Si-Am Swim Club, Si-Am Day Pass, Si-Am Fantasy Pass, Si-Am Kid Pack, F.I.T. Adult Pass, F.I.T. Kid Pass, Si-Am Big Pack, Si-Am Fun Pack, Si-Am Lantern Pass, Si-Am Night Pass, Si-Am 2PM Pass Online , Si-Am 1 PM Pass, Si-Am Season Pass, Si-Am 5 PM Pass, Si-Am Mini Pack, F.I.T. Adult + Buffet, F.I.T. Kid + Buffet, Si-Am Big Pack+Buffet