มินิสไลด์

มินิสไลด์ สไลเดอร์สำหรับคุณหนูๆ เลือกสนุกสนานกับสไลเดอร์ได้ถึง 3 ทางคดเคี้ยว และให้เพลิดเพลินเต็มที่ไปกับน้ำตกที่ไหลจากตัวเห็ด สไลด์ตามสายน้ำลงมาพร้อมกับเพื่อนๆ และครอบครัว
**เครื่องเล่นไม่จำกัดความสูง เด็กเล็กสูงต่ำกว่า 131 ซม. ควรใช้บริการพร้อมผู้ปกครอง

ความสูงบุคคลที่สามารถเล่นได้

  •    

    ไม่จำกัดความสูง

ประเภทบัตรที่สามารถเล่นได้

บัตรทุกประเภทสามารถใช้บริการสวนน้ำได้