มินิสไลด์

มินิสไลด์ สไลเดอร์สำหรับคุณหนูๆ เลือกสนุกสนานกับสไลเดอร์ได้ถึง 3 ทางคดเคี้ยว และให้เพลิดเพลินเต็มที่ไปกับน้ำตกที่ไหลจากตัวเห็ด สไลด์ตามสายน้ำลงมาพร้อมกับเพื่อนๆ และครอบครัว
**เครื่องเล่นไม่จำกัดความสูง เด็กเล็กสูงต่ำกว่า 131 ซม. ควรใช้บริการพร้อมผู้ปกครอง

ความสูงบุคคลที่สามารถเล่นได้

  •    

    ไม่จำกัดความสูง

ประเภทบัตรที่สามารถเล่นได้

Si-Am Year Pass, Si-Am Swim Club, Si-Am Day Pass, Si-Am Fantasy Pass, Si-Am Kid Pack, F.I.T. Adult Pass, F.I.T. Kid Pass, Si-Am Big Pack, Si-Am Fun Pack, Si-Am Lantern Pass, Si-Am Night Pass, Si-Am 2PM Pass Online , Si-Am 1 PM Pass, Si-Am Season Pass, Si-Am 5 PM Pass, Si-Am Mini Pack, F.I.T. Adult + Buffet, F.I.T. Kid + Buffet, Si-Am Big Pack+Buffet