Promotion Code

 
* กรอกรหัสโปรโมชั่น (ถ้ามี) เพื่อรับสิทธิพิเศษ

กำหนดวันเข้าใช้บริการเพื่อเลือกโปรโมชั่น

โปรโมชั่นออนไลน์ทั้งหมด

Si-Am Big Pack 2 for 900

บัตรผู้ใหญ่รายวัน 2 ใบ

ราคาปกติ 1,800.- ต่อชุด

ประหยัด 900.- ต่อชุด

Si-Am G-5 Big Pack

บัตรผู้ใหญ่รายวัน 5 ใบ

ราคาปกติ 4,500.- ต่อชุด

ประหยัด 2,400.- ต่อชุด

Si-Am Year Pass

บัตรเข้าใช้บริการรายปี 1 ใบ

ราคาปกติ 2,000.- ต่อชุด

ประหยัด 400.- ต่อชุด

Si-Am Big Pack

บัตรผู้ใหญ่รายวัน 1 ใบ

ราคาปกติ 900.- ต่อชุด

ประหยัด 300.- ต่อชุด

Si-Am Kid Pack

บัตรเด็กรายวัน 1 ใบ
สำหรับผู้มีความสูง 101-130 ซ.ม.
เด็กสูงต่ำกว่า 101 ซ.ม. เข้าพรี

ราคาปกติ 120.- ต่อชุด

Si-Am Mini Birthday Pack

แพคเกจวันเกิด 8,150 บาท (10 คน)
บัตรผู้ใหญ่รายวัน 10 ใบ+อาหารและ ของขวัญมากกว่า 10 รายการ

 

** โทรจองล่วงหน้า 4 วัน **

02-9197200 ต่อ 305,306 

ราคาปกติ 12,990.- ต่อชุด

ประหยัด 4,840.- ต่อชุด

(บัตรราคาพิเศษ ไม่สามารถเปลี่ยนวันเข้าใช้บริการได้)

Si-Am Pre-wedding

แพคเกจ Si-Am Pre-wedding

สำหรับ 7 ท่าน (รวมบ่าว-สาว)


พร้อมสิทธิพิเศษระดับ VIP

จองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ราคาปกติ 16,000.- ต่อชุด

ประหยัด 9,580.- ต่อชุด

(บัตรราคาพิเศษ ไม่สามารถเปลี่ยนวันเข้าใช้บริการได้)