Promotion Code

 
* กรอกรหัสโปรโมชั่น (ถ้ามี) เพื่อรับสิทธิพิเศษ

กำหนดวันเข้าใช้บริการเพื่อเลือกโปรโมชั่น

โปรโมชั่นออนไลน์ทั้งหมด

Si-Am Big Pack

บัตรผู้ใหญ่รายวัน 1 ใบ

ราคาปกติ 900.- ต่อชุด

ประหยัด 300.- ต่อชุด

Si-Am Big Pack 2 for 900

บัตรผู้ใหญ่รายวัน 2 ใบ

ราคาปกติ 1,800.- ต่อชุด

ประหยัด 900.- ต่อชุด

Si-Am Big Pack + Buffet

บัตรผู้ใหญ่รายวัน 1 ใบ

บัตรบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน 1 ใบ

(บุฟเฟ่ต์ให้บริการ 3 รอบ รอบละ 1 ชม. เริ่มตั้งแต่เวลา 11.30 น., 12.30 น., 13.30 น.)

ราคาปกติ 1,150.- ต่อชุด

ประหยัด 400.- ต่อชุด

Si-Am Big Pack + Buffet / 2 คน

บัตรผู้ใหญ่รายวัน 2 ใบ

บัตรบุฟเฟอร์อาหารกลางวัน ภัตตาคาร ไซ-แอม มารีน 2 ใบ 

ราคาปกติ 2,300.- ต่อชุด

ประหยัด 1,000.- ต่อชุด

Si-Am G-5 Big Pack

บัตรผู้ใหญ่รายวัน 5 ใบ

ราคาปกติ 4,500.- ต่อชุด

ประหยัด 2,400.- ต่อชุด

Si-Am G-5 Big Pack + Buffet

บัตรผู้ใหญ่รายวัน 5 ใบ

บัตรบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน 5 ใบ

(บุฟเฟ่ต์ให้บริการ 3 รอบ รอบละ 1 ชม. เริ่มตั้งแต่เวลา 11.30 น., 12.30 น., 13.30 น.)

ราคาปกติ 5,750.- ต่อชุด

ประหยัด 2,650.- ต่อชุด

Si-Am Mini Birthday Pack

แพคเกจวันเกิด 8,150 บาท (10 คน)
จองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วัน
บัตรผู้ใหญ่รายวัน 10 ใบ
บุฟเฟต์ 10 ชุด
ของขวัญมากกว่า 10 รายการ

ราคาปกติ 12,990.- ต่อชุด

ประหยัด 4,840.- ต่อชุด

(บัตรราคาพิเศษ ไม่สามารถเปลี่ยนวันเข้าใช้บริการได้)

Si-Am Family Mini Pack

บัตรผู้ใหญ่รายวัน (ยกเว้นเอ็กซ์โซน) 2 ใบ

บัตรเด็กรายวัน (สูง 101-130 ซม.) 2 ใบ

ราคาปกติ 1,240.- ต่อชุด

ประหยัด 140.- ต่อชุด

Si-Am Kid Pack

บัตรเด็กรายวัน 1 ใบ
สำหรับผู้มีความสูง 101-130 ซ.ม.
เด็กสูงต่ำกว่า 101 ซ.ม. เข้าพรี

ราคาปกติ 120.- ต่อชุด

Si-Am Year Pass

บัตรเข้าใช้บริการรายปี 1 ใบ

ราคาปกติ 2,000.- ต่อชุด

ประหยัด 400.- ต่อชุด