1

จุดประชาสัมพันธ์

Information Desk
2

จุดจำหน่ายบัตร

Ticketing Area
3

จุดผ่านประตู

Addmission Gate
7

เรือปิคนิค

Picnic Boat
8

ค่ายลูกเสือ

Scout Camp
18

ภัตตาคารล็อคฟลูม

Log Flume Restaurant
21

ถนนหรรษา

Pleasure Street
27

ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติแอมฟีเธียเตอร์

Amphitheater
28

เวที เซ็นเตอร์พ้อยท์

Center Point
29

น้ำพุ ไซ-แอม

Si-Am Fountain
43

บาซาร์

Bazaar
52

ภัตตาคาร ไซ-แอม มารีน

Si-Am Marine Restaurant
 • 1.จุดประชาสัมพันธ์

  Information Desk
 • 2.จุดจำหน่ายบัตร

  Ticketing Area
 • 3.จุดผ่านประตู

  Addmission Gate
 • 6.เรือปิคนิค

  Picnic Boat
 • 8.ค่ายลูกเสือ

  Scout Camp
 • 18.ภัตตาคารล็อคฟลูม

  Log Flume Restaurant
 • 21.ถนนหรรษา

  Pleasure Street
 • 27.ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติแอมฟีเธียเตอร์

  Amphitheater
 • 28.เวที เซ็นเตอร์พ้อยท์

  Center Point
 • 29.น้ำพุ ไซ-แอม

  Si-Am Fountain
 • 43.บาซาร์

  Bazaar
 • 52.ภัตตาคาร ไซ-แอม มารีน

  Si-Am Marine Restaurant