สยามพาร์ค บางกอก สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ ผู้ประกอบกิจการ สวนน้ำ-สวนสนุก ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในเอเชีย กำลังขยายกิจการ และต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
ที่พร้อมจะเติบโตเคียงคู่ไปกับเรา ในตำแหน่งงานด้านล่างนี้

สมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ Siam Park Bangkok Co., Ltd. 203 Suan Siam Rd., Kannayao, Bangkok 10230
Tel. 0-2919-7200 ext. 227, 216, 254 E-mail : pattreeya.p@siamparkcity.com Open Daily 10.00 a.m. - 05.00 p.m.

No Data!