“สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทสวนน้ำและสวนสนุก ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 300 ไร่ รู้จักกันโดยทั่วไปภายใต้ชื่อ “สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทสวนน้ำและสวนสนุกแห่งแรกของประเทศไทย ริเริ่มโครงการโดยกลุ่มนักธุรกิจและนักวิชาการชั้นนำของประเทศไทย และต่อมาได้ถูกบริหารจัดการโดย บริษัท อมรพันธุ์นคร จำกัด ซึ่งมีหัวเรือใหญ่คือ คุณไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จในยุคนั้น

บริษัท อมรพันธุ์นคร จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518 เริ่มโครงการด้วยการปรับปรุงที่ดินแปลงใหญ่จำนวนหลายแปลงซึ่งอยู่ในตำบลหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ให้กลายมาเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ในเนื้อที่ 1,000 ไร่ พร้อมสวนน้ำสวนสนุก โดยในระยะแรก บริษัทฯ แบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนบ้านจัดสรรและส่วนสวนสยาม ในเดือนพฤศจิกายน 2523 ได้มีการจัดตั้งบริษัทใหม่ชื่อ บริษัท อมรพันธุ์นคร-สวนสยาม จำกัด เพื่อบริหารจัดการสวนสยามซึ่งผู้ลงทุนมุ่งหวังให้เป็นสวนเอนกประสงค์และสวนพักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศธรรมชาติสำหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะ “สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ” จึงเปิดตัวต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2523 ณ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อ “สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ” โดยมีพื้นที่ให้บริการหลักคือสวนน้ำ และมีเครื่องเล่นให้บริการจำนวนหนึ่ง

ปี 2550 สวนสยามได้พัฒนาภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการลงทุนขยายพื้นที่สวนสนุกด้วยเครื่องเล่นที่มีชื่อเสียงระดับโลกกว่า 16 ตัว มูลค่าการลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น “สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ” ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท สยามพาร์คบางกอก จำกัด

ปัจจุบัน “สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ” เป็นหนึ่งในสวนน้ำสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยเครื่องเล่นรวมทั้งสิ้นกว่า 40 ชนิด กระจายกันอยู่ทั้งหมด 5 โซน ได้แก่ สวนน้ำ, X-Zone, Family World, Fantasy World, Small World เป็นที่ตั้งของทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการรับรองโดยกินเนสส์ เวิล์ดเรคคอร์ด และเครื่องเล่นที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายตัว อาทิ วอร์เท็กซ์ (เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังกาเกลียวสว่านขนาดใหญ่ที่สุด 1 ใน 2 ของโลก) ไจแอนท์ดรอป (เครื่องเล่นดิ่งพสุธาสูง 75 เมตร สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ไซแอมทาวเวอร์ (หอคอยชมวิวที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) และเครื่องเล่นที่เป็นที่นิยมในสวนสนุกระดับโลกหลายแห่ง อาทิ บูมเมอแรง (รถไฟเหาะตีลังกาถอยหลัง) ล็อคฟลูม (ล่องซุงมหาสนุก) และไซแอมลากูน (สไลเดอร์หลากแบบสำหรับเด็กเล็ก และเครื่องเล่นไรด์เฮ้าส์ บ้านสไลด์เดอร์น้ำสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว)

นอกจากนี้ “สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ” ยังได้รับความไว้วางใจและการยกย่องทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ด้วยรางวัล Thailand Tourism Award สาขานันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2553 และ 2555 และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 2 สวนสนุกที่ดีที่สุดของเอเชียจาก www.forbes.com

จากความตั้งใจตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน ที่ต้องการสร้างสรรค์ให้สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ เป็นยิ่งกว่าสวนน้ำสวนสนุก สวนพักผ่อนหย่อนใจ แต่ยังเป็นแหล่งสร้างประสบความความรู้และความสุขของเยาวชนด้วย สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ จึงได้ลงทุนในเครื่องเล่น สถานที่ และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมายอย่างต่อเนื่อง อาทิ


2560
 • เปิดสวนน้ำโซนใหม่ Si-Am Lagoon ซึ่งประกอบด้วย Si-Am Lagoon Ride House, Kidz ProRacer, Kidz Mini River และ Kidz Twister สไลเดอร์ที่สามารถใช้บริการได้ทั้งครอบครัวจากผู้ผลิตชั้นน้ำประดับโลก ProSlide ประเทศแคนาดา
 • 28 กันยายน 2560 : ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อความบันเทิง รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 11
2559
 • เปิดเครื่องเล่นใหม่ Break Dance
2558
 • 19 พฤศจิกายน 2558 – 22 กุมภาพันธ์ 2559 จัดงาน “เทศกาลมหกรรม หุ่นโคมไฟอาเซียน” ประกอบด้วยการประดับประดาหุ่นโคมไฟจำลอง สัญลักษณ์และสถานที่สำคัญของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของ 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน การออกร้านจำหน่ายของที่ระลึก จำหน่ายอาหารทั้งอาหารประจำชาติของ ประเทศในกลุ่มอาเซียนและอาหารไทย
 • 22 – 26 ธันวาคม 2558 สยามพาร์คซิตี้ ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ จัดงาน “เทศกาลอาเซียน” ASEAN Festival “Welcome to the ASEAN Community” เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2559
2557
 • เปิดเครื่องเล่นใหม่ Ranger
2556
 • วันที่ 26 ก.พ.2556 ร่วมจัดกิจกรรมกับ กองประกวด Miss Indian Princess จากประเทศอินเดีย จัดกิจกรรมใน สยามพาร์คซิตี้ระหว่างช่วง เก็บตัวสาวงามที่เข้ารอบสุดท้าย ก่อนการตัดสิน
 • เดือนพฤศจิกายน 2556 เปิดเครื่องเล่นใหม่ Take Off ซึ่งเป็นเครื่องเล่น ในโซน X –Zone
2555
 • ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อความบันเทิง รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 9
2554
 • 17 ธ.ค.2554 – 14 ม.ค.2555 สยามพาร์คซิตี้ ร่วมกับไอศกรีม “วอลล์” โดยบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จัดกิจกรรมสร้างไม้ไอศกรีม ต่อเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย ซึ่งใช้จำนวนไม้ไอศกรีมมากที่สุดในโลก จำนวน 840,000 ชิ้น ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด พร้อมทั้งได้จัดการประกวดผลงาน การสร้างสิ่งประดิษฐ์จาก ไม้ไอศกรีมโดยกลุ่มนักเรียนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
2553
 • วันที่ 19 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2553 : จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี สวนสยาม
 • ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อความบันเทิง รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 8
2552
 • 20 เมษายน 2552 : ทะเล-กรุงเทพฯ ได้รับการรับรองให้เป็นทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยกินเนสเวิลด์ เรคคอร์ดส
2551
 • 19 มกราคม 2551 : วางศิลาฤกษ์ Africa Adventure การผจญภัยในดินแดนแอฟริกา ให้ได้ตื่นเต้นสนุกสนานไปกับชาวแอฟริกันและสัตว์ป่าหายากนานาชนิดจากทวีปแอฟริกา
 • มีนาคม 2551 : เปิดบริการเครื่องเล่น Condor
2550
 • 28 พฤษภาคม 2550 : เปิดเครื่องเล่น Vortex รถไฟเหาะตีลังกาเกลียวสว่านที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 2 ของโลก จากบริษัท Vekoma ประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมวางศิลาฤกษ์ Boomerang โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 • 5 ตุลาคม 2550 : เปิดเทศกาล “เฉลิมฉลอง 80 พรรษา มหาราชันย์” เปิดเครื่องเล่น 5 ชนิด (Vortex, Boomerang, Si-Am Tower, Aladdin, Giant Drop) โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน
2549
 • 18 มีนาคม 2549 : เปิดเทศกาล Big Holiday 2006 โดยคุณสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมเปิด Big Double Shock
 • วันที่ 18 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2549 : การแสดงกายกรรมเต๋หยาง
2548
 • 1 ตุลาคม 2548 : เปิด “ผจญภัยแดนไดโนเสาร์ – Jurassic Adventure” การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในดินแดนโลกล้านปียุคจูราสสิก ประกอบด้วยไดโนเสาร์เคลื่อนไหวได้สมจริงหลากหลายเผ่าพันธุ์ บรรยากาศการเดินทางตื่นเต้นลุ้นระทึก ทั้งฉากกำเนิดไดโนเสาร์ ฉากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด จนถึงฉากอวสานของยุคจูราสสิก เป็นการจัดสร้างดินแดนแห่งการผจญภัยที่รวบรวมหุ่นไดโนเสาร์จำนวนมากที่สุด (60 ตัว) คุณสันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์ รองผู้ว่าการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี
2547
 • 31 ก.ค. – 30 ส.ค. 2547 : เปิดงานรวมใจเทิดไท้ 72 พรรษา มหาราชินี โดยเชิญ ฯพณฯ พล.อ.ต. กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน โดยสวนสยาม ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ จัดการแสดงชุดโคมไฟเฉลิมพระเกียรติและการแสดงน้ำพุในรูปแบบต่างๆ ทั้งน้ำพุรัตนวารี, น้ำพุกระโดด, น้ำพุเต้นรำประกอบดนตรีแสงสีเสียง
2546
 • 7 เมษายน 2546 : ริเริ่มกิจกรรม “แอโรบิคครอบครัวสุขสันต์ รวมพลังสร้างสุขภาพ” เปิดมิติใหม่ของการออกกำลังกายแอโรบิคในน้ำ ซึ่งเหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย ได้ออกกายบริหาร พร้อมความสนุกสนานร่วมกันทั้งครอบครัว คุณวิจิตร ณ ระนอง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
 • 1-2 พฤศจิกายน 2546 : ร่วมกับ FM104.5 Fat Radio จัดงาน Heineken Fat Festival มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตศิลปินดังกว่า 200 วง จัดการแสดงเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน มีผู้ร่วมงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มากกว่า 50,000 คน
2545
 • วันที่ 1 ธันวาคม 2545 – 2 มีนาคม 2546 สวนสยามร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกรมวัฒนธรรมเมืองจื้อกง มณฑลเสฉวน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครและมูลนิธิไทยรัฐจัดงาน “มหัศจรรย์เมืองไทย หุ่นโคมไฟจื้อกง” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ ร.9 เจริญพระชนมายุครบ 75 พรรษา และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 220 ปี
 • วันที่ 28 ธันวาคม 2545 – 5 กุมภาพันธ์ 2546 : จัดการแสดงกายกรรมเสฉวน กายกรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
2543
 • 1 เมษายน 2543 : เปิดเทศกาล Big Holiday’2000 และ Alaska Fantasy เมืองหิมะกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่นในขณะนั้น สามารถทำหิมะตกได้เหมือนจริง
 • วันที่ 14 ตุลาคม – 12 ธันวาคม 2543 : จัดงาน “เฉลิมพระเกียรติครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”
 • วันที่ 19 ตุลาคม – 12 ธันวาคม 2543 จัดการแสดงตุ๊กตาหยางโจว จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย หม่อมเจ้าหญิง สิริวัณวรี มหิดล เสด็จเป็นองค์ประธาน
 • 18 พฤศจิกายน 2543 : ฉลองครบรอบ 20 ปี สวนสยาม โดยคุณสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี
2542
 • 28 ตุลาคม 2542 : เปิดงาน อะเมซิ่ง ฮัลโลวีน ผีตาโขน โดยคุณภราเดช พยัคฆวิเชียร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี
2540
 • 11 เมษายน 2540 : เปิดเทศกาล Big Holiday’97 และการแสดง Cyber Magic โดยคุณปิยณัฐ วัชราภรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
2539
 • 16 มีนาคม 2539 : เปิดการแสดง Hot Ice ในเทศกาล Big Holiday’96 โดยคุณ สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี
 • 3 สิงหาคม 2539 : พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานเปิดนิทรรศการเปาบุ้นจิ้น
2538
 • มีนาคม 2538 : เทศกาล Big Holiday’95 และการแสดง Hot Ice คุณบรรหาร ศิลปอาชา เป็นประธานในพิธี (ก่อนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี)
 • 14 ตุลาคม 2538 : เปิดการแสดงกายกรรมยูนาน โดยคุณสมพร เทพสิทธา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็นประธาน
2537
 • 15 มกราคม – 17 พฤษภาคม 2537 : เปิดการแสดงกายกรรมเสฉวน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคุณกำพล วัชรพล เจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นประธานในพิธี
 • วันที่ 14 ตุลาคม 2537 – กุมภาพันธ์ 2538 : เปิดงาน “เรารักวัฒนธรรมไทย และมหกรรมศิลปโคมไฟนานาชาติ” ระหว่าง โดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน
 • วันที่ 24 ธันวาคม 2537 – 12 กุมภาพันธ์ 2538 : เปิดงานกายกรรมนาฎกรรมจีน 3,000 ปี โดย อ.สมพร เทพสิทธา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธี
2536
 • 26 มีนาคม 2536 : จัดการแสดงหุ่นโคมไฟจื้อกงครั้งที่ 2 จากสาธารณรัฐประชาชนจีน, การแสดง Hot Ice จากประเทศอังกฤษ, และเปิดเทศกาล Big Holiday’93 โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี
 • วันที่ 19 มิถุนายน – 26 กันยายน 2536 : เปิดการแสดง King Kong โดย ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี
 • 17 ธันวาคม 2536 : งานมรดกโลกล้านปี และเปิดอาคารไดโนโธเปีย แสดงไดโนเสาร์แอนิเมชั่นเคลื่อนไหวได้ดุจมีชีวิตจากประเทศเยอรมัน และนิทรรศการการขุดค้นซากไดโนเสาร์ โดย ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี
2535
 • 3 ธันวาคม 2535 – 31 มกราคม 2536 : เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สวนสยามร่วมกับสภาสังคมสงเคราะแห่งประเทศไทยฯ เปิดการแสดงหุ่นโคมไฟจื้อกงครั้งที่ 1 โดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน
2534
 • 29 มีนาคม 2534 : เปิดการแสดง Russian Circus จากสหภาพโซเวียต โดย Mr. Alexander Ruanche เลขานุการฝ่ายวัฒนธรรมไทย-โซเวียต เป็นประธานในพิธี
 • 19 ธันวาคม 2534 : จัดงาน SIAM FESTIVAL’91 พร้อมฉลอง 10 ปีสวนสยาม โดยคุณไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ เป็นประธานในพิธี
2533
 • วันที่ 6 มกราคม – 13 พฤษภาคม 2533: การแสดง American Circus ระหว่าง โดยท่านผู้หญิงพันธ์สวลี กิติยากร และ คุณภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก นางงามจักรวาลปี 1988 เป็นประธานในพิธี
 • 17 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2533 : การแสดงกายกรรมเส้าหลิน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ โดยคุณวิชัย วราพล นายกสมาคมช่างภาพหนังสือพิมพ์ เป็นประธานในพิธี
 • 30 ธันวาคม 2533 – 24 พฤษภาคม 2534 : การแสดง Mad Mad Magic จากประเทศอังกฤษ
2532
 • 17 มีนาคม 2532 : การแสดง Hot Ice จากประเทศอังกฤษ โดย ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
 • 1 ธันวาคม 2532 – 2 มกราคม 2533 : การแสดง Laser Illumination จากประเทศอังกฤษ
2531
 • 30 มกราคม 2531 : การแสดงและแข่งขันโดดร่มเหินเวหานานาชาติ โดย พลอากาศเอกวรนาถ อภิจารี ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี
 • 19 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2531 : เปิดเครื่องเล่น Super Spiral และจัดเทศกาล Big Holiday’88 โดยคุณหญิงสุมณี โสภณพนิช เป็นประธาน
2530
 • 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2530: การแสดง New York Fantasy โดย คุณเสรี วังส์ไพจิตร รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด
 • 19 สิงหาคม 2530 : เปิดเครื่องเล่น Indiana Log โดยคุณดวงเดือน จิไธสงค์ รองนางสาวไทยปี 2530 เป็นประธาน
2529
 • 28 กรกฎาคม 2529 : งานประกวดตุ๊กตาทอง โดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 7
 • 19 พฤศจิกายน 2529 : สวนสยาม ร่วมกับชมรมสันติภาพโลก ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีปักเสาสันติภาพ โดยคุณไพโรจน์ ประเสริฐ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี
2528
 • 16-18 พฤศจิกายน 2528 : งานประกวดนางสาวไทย ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธ และสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี โดยคุณธารทิพย์ พงษ์สุข ได้รับตำแหน่งนางสาวไทย โดย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ และคุณชาติเชื้อ กรรณสูต เป็นประธานในพิธี
2527
 • 19 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2527 : จัดงาน TOY WORLD EXPO’84
2525
 • พฤศจิกายน 2525 : เปิดพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ซึ่งรวบรวมบุคคลสำคัญของประเทศไว้มากมาย อาทิ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์, โผน กิ่งเพชร, ล้อต๊อก โดยสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในพิธี
2523
 • บริษัท อมรพันธุ์นคร–สวนสยาม จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อการบริหารงาน “สวนสยาม” ซึ่งเป็นสวนน้ำ-สวนสนุกแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ สวนสยามเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันแรกใน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2523 โดย ฯพณฯ พล.ต. ประมาณ อดิเรกสาร โดยมีชื่อที่เรียกติดปากประชาชนทั่วไปว่า “สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ” พร้อมคำขวัญสั้นๆ ว่า “โลกแห่งความสุข สนุกไม่รู้ลืม”