โปรโมชั่นหน้าเคาน์เตอร์

โปรโมชั่นออนไลน์

 • AMAZING Pass

  บัตรผู้ใหญ่ 1 ใบ

   

  เข้าใช้บริการได้ทุกวันถึง 31 ธ.ค. 62

   

  เข้าใช้ครั้งแรก ฟรี Cash Card 100 บาท

   

  เข้าใช้ครั้งที่ 2 ผู้ติดตามลด 50%

  ราคาปกติ 900.- ต่อชุด

  ประหยัด 50.- ต่อชุด

 • G-5 AMAZING Pass

  บัตรผู้ใหญ่ 5 ใบ

   

  เข้าใช้บริการได้ทุกวันถึง 31 ธ.ค. 62


  เข้าใช้ครั้งแรก ฟรี Cash Card 100 บาท

   

  เข้าใช้ครั้งที่ 2 ผู้ติดตามลด 50%

  ราคาปกติ 4,500.- ต่อชุด

  ประหยัด 500.- ต่อชุด

 • Si-Am Year Pass

  บัตรเข้าใช้บริการรายปี 1 ใบ

  ราคาปกติ 2,000.- ต่อชุด

  ประหยัด 400.- ต่อชุด

 • Si-Am Kid Pack

  บัตรรายวันเด็กสูงตั้งแต่ 101-130 ซม.

  ราคาปกติ 150.- ต่อชุด

โปรโมชั่นบัตรเครดิตและพันธมิตร
*ซื้อเฉพาะที่จุดจำหน่ายบัตรสวนสยาม

โปรโมชั่นอื่นๆ

ราคาบัตรปกติ

บัตรใช้บริการปกติ

 • ผู้ใหญ่และเด็กโต (สูง 131 ซ.ม. ขึ้นไป)

  AMAZING PASS

  ราคาปกติ 900 บาท

 • เด็กเล็ก (สูง 101-130 ซ.ม.)

  Si-Am Kid Pack

  ราคาปกติ 150 บาท

  เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 101 ซม.

  ฟรี

 • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้พิการ

  ผู้สูงอายุ ผ่านประตูเล่นสวนน้ำ

  ฟรี

บัตรใช้บริการรายปี

Si-Am Year Pass

ผ่านประตู เล่นสวนน้ำ
และสวนสนุกไม่จำกัดรอบ 365 วัน

ราคาปกติ 2,000 บาท