โปรโมชั่นหน้าเคาน์เตอร์

โปรโมชั่นออนไลน์

โปรโมชั่นบัตรเครดิตและพันธมิตร
*ซื้อเฉพาะที่จุดจำหน่ายบัตรสวนสยาม

 • ลูกค้า Dtac Reward

  รับสิทธิ์ซื้อบัตรสวนน้ำและเครื่องเล่นทั้งวันไม่อั้น เพียง 500 บาท/คน
    
 • ลูกค้า True You

  รับสิทธิ์ซื้อบัตรสวนน้ำและเครื่องเล่นทั้งวันไม่อั้น เพียง 500 บาท/คน
    
 • ผู้ถือบัตรเครดิต KTC

  รับสิทธิ์ซื้อบัตรสวนน้ำและเครื่องเล่นทั้งวันไม่อั้น เพียง 500 บาท/คน
    
 • ผู้ถือบัตรเครดิต SCB

  รับสิทธิ์ซื้อบัตรสวนน้ำและเครื่องเล่นทั้งวันไม่อั้น เพียง 500 บาท/คน
    

โปรโมชั่นอื่นๆ

ราคาบัตรปกติ

บัตรใช้บริการรายวัน

 • ผู้ใหญ่และเด็กโต (สูง 131 ซ.ม. ขึ้นไป)

  Si-Am Big Pack

  ราคาปกติ 900 บาท

  Si-Am Mini Pack

  ราคาปกติ 500 บาท

 • เด็กเล็ก (สูง 101-130 ซ.ม.)

  Si-Am Kid Pack

  ราคาปกติ 120 บาท

  เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 101 ซม.

  ฟรี

 • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

  Si-Am Senior Big Pack

  ราคาปกติ 350 บาท

  ผู้สูงอายุ ผ่านประตูเล่นสวนน้ำ

  ฟรี

บัตรใช้บริการรายปี

Si-Am Year Pass

ผ่านประตู เล่นสวนน้ำ
และสวนสนุกไม่จำกัดรอบ 365 วัน

ราคาปกติ 2,000 บาท