บัตรใช้บริการรายวัน

 • ผู้ใหญ่และเด็กโต (สูง 131 ซ.ม. ขึ้นไป)

  Si-Am Big Pack

  ราคาปกติ 900 บาท

  Si-Am Mini Pack

  ราคาปกติ 500 บาท

 • เด็กเล็ก (สูง 101-130 ซ.ม.)

  Si-Am Kid Pack

  ราคาปกติ 120 บาท

  เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 101 ซม.

  ฟรี

 • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้พิการ

  Si-Am Senior Big Pack

  ราคาปกติ 350 บาท

  ผู้สูงอายุ ผ่านประตูเล่นสวนน้ำ

  ฟรี

บัตรใช้บริการรายปี

Si-Am Year Pass

ผ่านประตู เล่นสวนน้ำ
และสวนสนุกไม่จำกัดรอบ 365 วัน

ราคาปกติ 2,000 บาท