บัตร Si-Am Year Pass

ผ่านประตูเล่นสวนน้ำ และสวนสนุกไม่จำกัดรอบ 365 วัน

  • บัตร Si-Am Year Pass มีอายุ 365 วันนับจากวันที่ลงทะเบียนออกบัตร
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสูงตั้งแต่ 131 ซม. ขึ้นไป สามารถใช้ผ่านประตูเล่นสวนน้ำ และเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดรอบตลอดทั้งปี

ขั้นตอนการทำบัตรรายปี

  1. ลูกค้ากรอกใบสมัครบัตรรายปี
  2. แสดงบัตรประชาชนที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกับใบสมัคร
  3. เจ้าหน้าที่สวนสยามจะทำการถ่ายภาพลูกค้าเพื่อทำบัตรรายปี
  4. ลูกค้าต้องแสดงบัตรรายปี และบัตรประชาชนทุกครั้ง ก่อนเข้าใช้บริการ
บัตรรายปีสามารถใช้ได้เฉพาะเจ้าของบัตรที่มีภาพ และชื่อบนหน้าบัตรเท่านั้น

หมายเหตุ

  1. สำหรับเด็กที่มีความสูงระหว่าง 101-130 ซม. สามารถใช้ผ่านประตู เล่นสวนน้ำ เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบเฉพาะโซนแฟมิลี่เวิลด์และสมอลเวิลด์เท่านั้น
  2. กรณีบัตรหาย : ให้ติดต่อทำบัตรใหม่ได้ที่ห้อง VIP ชำระค่าบัตรใหม่ 500 บาท โดยบัตรจะมีวันหมดอายุเท่ากับบัตรเดิม
  3. การต่ออายุบัตร : กำหนดให้ต่ออายุบัตรภายใน 3 เดือนนับจากวันที่บัตรหมดอายุ โดยชำระค่าบัตร 1400 บาท/ปี
  4. ลูกค้าต้องแสดงบัตรรายปี และบัตรประชาชนทุกครั้ง ก่อนเข้าใชิบริการ
*** โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการเครื่องเล่นในแต่ละโซนได้ที่ Click ***