ผู้ใหญ่และเด็กโต (สูง 131 ซม. ขึ้นไป)

บัตร AMAZING PASS

  • เฉพาะเจ้าของบัตรที่ลงทะเบียนแล้ว รับสิทธิ์เล่นสวนน้ำและเครื่องเล่นทุกชนิดไม่อั้น เข้าใช้บริการได้ทุกวันถึง 31 ธ.ค. 2562
  • แสดงบัตร AMAZING Pass พร้อมบัตรประชาชนทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ
  • รับสิทธิ์ส่วนลด 50 % ซื้อบัตรรายวัน Si-Am Big Pack เล่นสวนน้ำและเครื่องเล่นในสวนสนุกทุกชนิดไม่อั้นทั้งวั้น แก่ผู้ติดตามสูงสุด 5 ท่าน/วัน เมื่อเจ้าของบัตรแสดงตัวพร้อมบัตรประชาชน
  • บัตร AMAZING Pass ออกให้ได้เพียงครั้งเดียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกบัตรใหม่เพื่อทดแทนบัตรเดิมในทุกกรณี
*** โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการเครื่องเล่นในแต่ละโซน ได้ที่ สวนน้ำ (Click), สวนสนุก (Click) ***

เด็กเล็ก (สูง 101-130 ซม.)

บัตร Si-Am Kid Pack

  • บัตร Si-Am Kid Pack สามารถใช้ผ่านประตู เล่นสวนน้ำ เล่นเครื่องเล่นในโซนสมอลเวิลด์ และแฟมิลี่เวิลด์ รวมทั้งหมด 23 เครื่องเล่นสำหรับเด็กโต ไม่จำกัดรอบตลอดวัน เป็นเวลา 1 วัน

หมายเหตุ : เด็กสูงไม่เกิน 100 ซม. ไม่เสียค่าบริการ เล่นเครื่องเล่นสวนน้ำ-สวนสนุกได้ทั้งหมด 15 เครื่องเล่น

*** โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการเครื่องเล่นในแต่ละโซน ได้ที่ สวนน้ำ (Click), สวนสนุก (Click) ***

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้พิการ

  • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้พิการ แสดงบัตรประชาชน/บัตรผู้พิการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนรับผ่านประตูและเล่นสวนน้ำ ไม่เสียค่าบริการ
*** โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการเครื่องเล่นในแต่ละโซน ได้ที่ สวนน้ำ (Click), สวนสนุก (Click) ***