ผู้ใหญ่และเด็กโต (สูง 131 ซม. ขึ้นไป)

บัตร Si-Am Big Pack, Si-Am Mini Pack

  • บัตร Si-Am Big Pack สามารถใช้ผ่านประตู เล่นสวนน้ำและเครื่องเล่นได้ทุกชนิด รวมทั้งหมด 35 เครื่องเล่น ไม่จำกัดรอบตลอดทั้งวัน เป็นเวลา 1 วัน
  • บัตร Si-Am Mini Pack สามารถใช้ผ่านประตู เล่นสวนน้ำและเครื่องเล่นได้ทุกชนิด รวมทั้งหมด 23 เครื่องเล่น (ยกเว้นเครื่องเล่นเอ็กซ์โซน 12 เครื่องเล่น) ไม่จำกัดรอบตลอดทั้งวัน เป็นเวลา 1 วัน
*** โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการเครื่องเล่นในแต่ละโซน ได้ที่ สวนน้ำ (Click), สวนสนุก (Click) ***

เด็กเล็ก (สูง 101-130 ซม.)

บัตร Si-Am Kid Pack

  • บัตร Si-Am Kid Pack สามารถใช้ผ่านประตู เล่นสวนน้ำ เล่นเครื่องเล่นในโซนสมอลเวิลด์ และแฟมิลี่เวิลด์ รวมทั้งหมด 23 เครื่องเล่นสำหรับเด็กโต ไม่จำกัดรอบตลอดวัน เป็นเวลา 1 วัน

หมายเหตุ : เด็กสูงไม่เกิน 100 ซม. ไม่เสียค่าบริการ เล่นเครื่องเล่นสวนน้ำ-สวนสนุกได้ทั้งหมด 15 เครื่องเล่น

*** โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการเครื่องเล่นในแต่ละโซน ได้ที่ สวนน้ำ (Click), สวนสนุก (Click) ***

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้พิการ

บัตร Si-Am Senior Big Pack

  • บัตร Si-Am Senior Big Pack สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้พิการ
  • สามารถใช้ผ่านประตู เล่นสวนน้ำและเครื่องเล่นได้ทุกชนิด ไม่จำกัดรอบตลอดทั้งวัน เป็นเวลา 1 วัน

หมายเหตุ :

  1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้พิการ ผ่านประตูและเล่นสวนน้ำ ไม่เสียค่าบริการ
  2. การอนุญาตให้ใช้บริการเครื่องเล่น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมเครื่องเล่น
  3. เพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตร Si-Am Senior Big Pack ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ให้แสดงบัตรประชาชน ณ จุดประชาสัมพันธ์ก่อนผ่านประตู
  4. ผู้พิการให้แสดงบัตรผู้พิการเพื่อรับสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

*** โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการเครื่องเล่นในแต่ละโซน ได้ที่ สวนน้ำ (Click), สวนสนุก (Click) ***