สมาชิก Home Pro

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Home Pro รับสิทธิ์ซื้อบัตร Si-Am Big Pack 500 บาท/ใบ (จากปกติ 900 บาท/ใบ) เล่นสวนน้ำ+เครื่องเล่นทุกชนิดไม่จำกัดรอบทั้งวัน

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

  • ระยะเวลาใช้สิทธิ์ วันนี้ ถึง 28 ก.พ.62
  • สมาชิกบัตร Home Card แสดงสิทธิ์ได้ 3 ช่องทาง  1) แสดงบัตรสมาชิก Home Card  2) แสดงบัตรสมาชิก Home Card ที่หน้า Home Card Application 3) แสดงเลขที่บัตรสมาชิก Home Card ที่ได้รับจาก SMS โทร 1284 เพื่อขอรับ SMS หมายเลขสมาชิก 
  • จำกัด 1 สิทธิ์ต่อการซื้อบัตรสวนสยามได้สูงสุด 4 ใบ/วัน 
  • ใช้สิทธิ์บัตรทุกใบในวันเดียวกันเท่านั้น 
  • กรุณาลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับเจ้าหน้าที่สวนสยาม ก่อนสั่งซื้อบัตร
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์กรณีเครื่องเล่นปิดให้บริการเนื่องจากการซ่อมบำรุงหรือสภาพอากาศไม่เหมาะสม
  • Promotion for Thai Residents Only.
  • สอบถามเกี่ยวกับสมาชิกบัตร Home Card ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1284