ส่วนลดพิเศษให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิทธิพิเสษสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 ใบแลกสิทธิ์ได้สูงสุด4 ใบ/วัน (รวมเจ้าของบัตรและผู้ติดตาม) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 60 – 1 ม.ค. 62 
  • ซื้อบัตร Si-Am Big Pack ผ่านประตู+สวนน้ำ+เครื่องเล่นทุกชนิดเพียง 300 บาท/คน (ปกติ 900 บาท) 
  • ซื้อบัตร Si-Am Water Pass ผ่านประตู+สวนน้ำ ราคา 200 บาท/คน (ปกติ 500 บาท)


เงื่อนไขการใช้สิทธิ

  • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 ใบแลกสิทธิ์ได้สูงสุด4 ใบ/วัน (รวมเจ้าของบัตรและผู้ติดตาม) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 60 – 1 ม.ค. 62
  • สิทธิพิเสษสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น เจ้าของบัตรต้องแสดงตัวพร้อมบัตรตัวจริงเพื่อขอรับสิทธิครับ ไม่สามารถใช้เงินในบัตรเพื่อซื้อบัตรสวนสยามครับ
  • สิทธิพิเศษบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสงวนแก่ผู้ติดตามในกลุ่มเดียวกันที่มาพร้อมกันเท่านั้น ไม่สามารถมอบแก่ผู้อื่นหรือขายต่อสิทธิ์ได้

** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **