สวนสยามการันตี เที่ยวฟรี!! ถ้ามีฝน

วันฝนตกก็เที่ยวได้ไม่กังวล..เที่ยวสวนสยามวันนี้ แล้วฝนตกภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากสแกนบัตรผ่านประตู รับสิทธิ์แลกฟรี บัตร 1 ใบให้กลับมาเที่ยวได้อีกครั้ง วันนี้ถึง 31 ธ.ค.61 คราวนี้แหละ..ไร้กังวล ลั้นลาท้าฝนสนุกไม่อั้นทั้งสวนน้ำและสวนสนุกเลยทีเดียว

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

 1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตร Si-Am Mini Pack , Si-Am Big Pack ทุกประเภท ทุกช่องทาง (หน้าสวน,ออนไลน์,บูธ)เท่านั้น
  • ยกเว้น บัตรอภินันทนาการ ประเภท ฟรี และที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท
  • ยกเว้น การซื้อบัตรประเภทกรุ๊ปทัวร์
 2. สิทธิ์โปรโมชั่นนี้ ใช้ได้เมื่อมีฝนตกที่สวนสยาม ติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 30 นาที และลูกค้าต้องติดต่อที่ห้อง VIP เพื่อขอรับสิทธิ์ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง นับตั้งแต่ลูกค้าสแกนบัตรผ่านประตูครั้งแรก โดยต้องแสดงบัตร Si-Am Mini Pack , Si-Am Big Pack ของวันที่แลกรับสิทธิ์ และบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในการรับสิทธิ์ หากลูกค้าไม่มีบัตร Si-Am Mini Pack , Si-Am Big Pack มาแสดง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธในการออกบัตรฟรี
 3. บัตรฟรีที่ออกให้ใหม่นั้น จะเป็นประเภทเดียวกับบัตรเดิมที่ลูกค้านำมาแสดง
 4. จำกัด 1 ใบ/1 ท่านเท่านั้น ไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าใช้บริการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธท่านที่ไม่สามารถแสดงบัตรประชนชนตามข้อมูลที่บริษัทระบุไว้ได้
 5. บัตรที่ออกให้ใหม่นั้น เข้าใช้บริการได้ 1 วัน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ออกบัตรเท่านั้น หากไม่เข้าใช้บริการตามระยะเวลาตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 6. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับโปรโมชั่นอืนและไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด