• Si-Am Big Pack

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 1 ใบ

  ราคาปกติ 900.- ต่อชุด

  ประหยัด 300.- ต่อชุด

 • Si-Am Big Pack 2 for 900

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 2 ใบ

  ราคาปกติ 1,800.- ต่อชุด

  ประหยัด 900.- ต่อชุด

 • Si-Am Big Pack + Buffet

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 1 ใบ

  บัตรบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน 1 ใบ

  (บุฟเฟ่ต์ให้บริการ 3 รอบ รอบละ 1 ชม. เริ่มตั้งแต่เวลา 11.30 น., 12.30 น., 13.30 น.)

  ราคาปกติ 1,150.- ต่อชุด

  ประหยัด 400.- ต่อชุด

 • Si-Am Big Pack + Buffet / 2 คน

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 2 ใบ

  บัตรบุฟเฟอร์อาหารกลางวัน ภัตตาคาร ไซ-แอม มารีน 2 ใบ 

  ราคาปกติ 2,300.- ต่อชุด

  ประหยัด 1,000.- ต่อชุด

 • Si-Am G-5 Big Pack

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 5 ใบ

  ราคาปกติ 4,500.- ต่อชุด

  ประหยัด 2,400.- ต่อชุด

 • Si-Am G-5 Big Pack + Buffet

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 5 ใบ

  บัตรบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน 5 ใบ

  (บุฟเฟ่ต์ให้บริการ 3 รอบ รอบละ 1 ชม. เริ่มตั้งแต่เวลา 11.30 น., 12.30 น., 13.30 น.)

  ราคาปกติ 5,750.- ต่อชุด

  ประหยัด 2,650.- ต่อชุด

 • Si-Am Mini Birthday Pack

  แพคเกจวันเกิด 8,150 บาท (10 คน)
  จองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วัน
  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 10 ใบ
  บุฟเฟต์ 10 ชุด
  ของขวัญมากกว่า 10 รายการ

  ราคาปกติ 12,990.- ต่อชุด

  ประหยัด 4,840.- ต่อชุด

 • Si-Am Family Mini Pack

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน (ยกเว้นเอ็กซ์โซน) 2 ใบ

  บัตรเด็กรายวัน (สูง 101-130 ซม.) 2 ใบ

  ราคาปกติ 1,240.- ต่อชุด

  ประหยัด 140.- ต่อชุด

 • Si-Am Kid Pack

  บัตรเด็กรายวัน 1 ใบ
  สำหรับผู้มีความสูง 101-130 ซ.ม.
  เด็กสูงต่ำกว่า 101 ซ.ม. เข้าพรี

  ราคาปกติ 120.- ต่อชุด

 • Si-Am Year Pass

  บัตรเข้าใช้บริการรายปี 1 ใบ

  ราคาปกติ 2,000.- ต่อชุด

  ประหยัด 400.- ต่อชุด