เรือหรรษา

**เครื่องเล่นสำหรับผู้ที่มีความสูง 101-130 ซม. เท่านั้น

ความสูงบุคคลที่สามารถเล่นได้

  •    

    สูง
    101-130 ซม.

ประเภทบัตรที่สามารถเล่นได้

Si-Am Kid Pack,