ม้าหมุนเล็ก

**เครื่องเล่นสำหรับเด็กและผู้มีความสูงต่ำกว่า 131 ซม. เด็กเล็กสูงต่ำกว่า 101 ซม. ใช้บริการพร้อมผู้ปกครอง

ความสูงบุคคลที่สามารถเล่นได้

  •    

    สูงต่ำกว่า
    101 ซม.

  •    

    สูง
    101-130 ซม.

ประเภทบัตรที่สามารถเล่นได้

Si-Am Kid Pack,