เพิ่มความสนุกสนานในการเล่นน้ำในสวนน้ำที่สวนสยาม เรามีบริการให้เช่าห่วงยางในราคาย่อมเยาว์ มีหลายขนาดให้เลือกตามความต้องการของเด็กและผู้ใหญ่


รายการ ค่าเช่า (บาท) มัดจำ (บาท) รวม (บาท)
ห่วงยางเล็กสีดำ 20 40 60
ห่วงยางกลางสีดำ 30 50 80
ห่วงยางใหญ่ 40 60 100
ห่วงยางพิเศษ XXL 60 1,000 1,060
ห่วงยางสีต่างๆ 40 60 100