“สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทสวนน้ำและสวนสนุก ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 300 ไร่ รู้จักกันโดยทั่วไปภายใต้ชื่อ “สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทสวนน้ำและสวนสนุกแห่งแรกของประเทศไทย ริเริ่มโครงการโดยกลุ่มนักธุรกิจและนักวิชาการชั้นนำของประเทศไทย และต่อมาได้ถูกบริหารจัดการโดย บริษัท อมรพันธุ์นคร จำกัด ซึ่งมีหัวเรือใหญ่คือ คุณไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จในยุคนั้น