สยามพาร์ค บางกอก สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ ผู้ประกอบกิจการ สวนน้ำ-สวนสนุก ที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในเอเชีย กำลังขยายกิจการ และต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ที่พร้อมจะเติบโตเคียงคู่ไปกับเรา ในตำแหน่งงานด้านล่างนี้

สมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด เลขที่ 203 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 โทร. 0-2919-7200 ต่อ 227, 216, 254 E-mail : recruit@siamparkcity.com เปิดรับสมัครงานทุกวัน 10.00 น. - 15.00 น.


ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

24-05-2016

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 – 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.  ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์โดยตรงไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมวงจรต่างๆ อาทิเช่น ทีวี เครื่องเสียง
 • ร่างกายแข็งแรง มีคนค้ำประกันการทำงาน
 • รักงานบริการ สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์และทำงานใน  วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดฟอร์ม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ฝึกอบรม
 • ปรับเงินเดือนผ่านทดลองงาน
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ

พนักงานบริการลูกค้า CR 2 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

24-05-2016

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง         
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้หรือภาษาอื่นๆจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง ชอบพบปะผู้คน รักงานบริการ มีคนค้ำประกันการทำงาน 
 • สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์และทำงานใน วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดฟอร์ม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ฝึกอบรม
 • ปรับเงินเดือนผ่านทดลองงาน
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องเล่น 5 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

24-05-2016

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 – 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์โดยตรงไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ความสามารถและสามารถซ่อม PLC
 • รักงานบริการ สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์และทำงานใน  วันหยุดนักขัตฤกษ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดฟอร์ม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ฝึกอบรม
 • ปรับเงินเดือนผ่านทดลองงาน
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) 2 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

24-05-2016

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้าน จป.หัวหน้างานมา และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร จป.วิชาชีพ
 • สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์และทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดฟอร์ม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ฝึกอบรม
 • ปรับเงินเดือนผ่านทดลองงาน
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ

ช่างยนต์ 5 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

24-05-2016

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 – 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.สายช่างยนต์,ช่างกล  ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์โดยตรงไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ร่างกายแข็งแรง มีคนค้ำประกันการทำงาน
 • รักงานบริการ สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์และทำงานใน  วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดฟอร์ม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ฝึกอบรม
 • ปรับเงินเดือนผ่านทดลองงาน
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ

พนักงานธุรการขายทัวร์ต่างประเทศ 2 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

24-05-2016

คุณสมบัติ

 • หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้าสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถคอมพิวเตอร์ Microsoft Office  มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความมั่นใจในตัวเอง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดฟอร์ม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ฝึกอบรม
 • ปรับเงินเดือนผ่านทดลองงาน
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ

เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทางน้ำ(Life Guard) 10 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

24-05-2016

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 – 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิม.6, ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถว่าย 5 นาที,ลอยตัวในน้ำ 1 นาที,ดำน้ำลึก 2 เมตร
 • ร่างกายแข็งแรง มีคนค้ำประกันการทำงาน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รักงานบริการ สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์และทำงานใน วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ และสามารถทำงานกลางแจ้งได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดฟอร์ม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ฝึกอบรม
 • ปรับเงินเดือนผ่านทดลองงาน
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (RANGER) 8 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

24-05-2016

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 – 40 ปีขึ้นไป  ผ่านเกณฑ์ทหารหรือเรียน ร.ด.
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป (ถ้าวุฒิ ม.3 ต้องผ่านการเป็นทหารมา) เพศชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
 • สามารถทำงานเป็นกะได้  มีคนค้ำประกันการทำงาน
 • ร่างกายแข็งแรง รักงานบริการ สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์และทำงานใน  วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดฟอร์ม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ฝึกอบรม
 • ปรับเงินเดือนผ่านทดลองงาน
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ

พนักงานควบคุมเครื่องเล่น 20 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

24-05-2016

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 18 – 35 ปีขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ทหารหรือเรียน ร.ด.
 • วุฒิ ปวช.ปวส, ปริญญาตรี (เฉพาะสายช่าง ,สายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป  
 • เพศชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. เพศหญิงไม่น้อยกว่า 155 ซม.
 • บุคคลิกดี หน้าตายิ้มแย้ม ร่างกายแข็งแรง มีคนค้ำประกันการทำงาน
 • รักงานบริการ สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์และทำงานใน วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ และสามารถทำงานกลางแจ้งได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดฟอร์ม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ฝึกอบรม
 • ปรับเงินเดือนผ่านทดลองงาน
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ

พนักงานขายเครื่องดื่ม 15 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

24-05-2016

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 18 – 35  ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่า  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • บุคคลิกดี หน้าตายิ้มแย้มร่างกายแข็งแรง  
 • รักงานบริการ สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์และทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดฟอร์ม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ฝึกอบรม
 • ปรับเงินเดือนผ่านทดลองงาน
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ

พนักงานขายอาหาร 20 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

24-05-2016

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 18 – 35   ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • บุคคลิกดี หน้าตายิ้มแย้มร่างกายแข็งแรง  
 • รักงานบริการ สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์และทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดฟอร์ม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ฝึกอบรม
 • ปรับเงินเดือนผ่านทดลองงาน
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ

พนักงานบริการลูกค้า CR 10 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

20-02-2015

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 18 - 30 ปี
 • วุฒิ ม.6 / เทียบเท่า ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง ชอบพบปะผู้คน รักงานบริการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-

สวัสดิการ

 • วันหยุดตามกฏหมายแรงงาน 
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ประกันสังคม 
 • ญาติ/เพื่อนเที่ยวฟรีประจำเดือน 
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี 
 • โบนัสตามผลประกอบการ 
 • อาหารกลางวันราคาพนักงาน
 • ชุดฟอร์ม
 • ศึกษาดูงาน
 • ฝึกอบรมต่างๆทั้งในและนอกสถานที่
 • เบี๊ยเลี้ยงค่าออกนอกสถานที่
 • ของเยี่ยมใข้

เจ้าหน้าที่ช่างสี 15 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

25-04-2014

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่สูงได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านช่างทาสีจะพิจารณาพิเศษ
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดฟอร์ม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ฝึกอบรม
 • ปรับเงินเดือนผ่านทดลองงาน
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ

สนใจติดต่อสมัครงานได้ด้วยตัวเองได้ที่

จุดประชาสัมพันธ์ ทางเข้าสวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 10.00 - 15.00 น.
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด 203 ถนนสวนสยาม แขวง / เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

หรือ

ติดต่อ คุณแอน 02-919-7200 ต่อ 227 หรือ 091-229-0659
โทร : 0-2919-7200 ต่อ 216,227,254
E-mail : recruit@siamparkcity.com