* กรอกรหัสโปรโมชั่นที่คุณได้รับเพื่อดูรายละเอียดบัตรราคาพิเศษ

FAMILY BIG VALUE PACK: Si-Am Big Pack 2 ใบ และ Si-Am Kid Pack 2 ใบ ใช้บริการในวันเดียวกัน (เฉพาะคนไทยเท่านั้น) ราคาปกติ 2,040 บาท
ราคา 1,040 บาท


* เลือกเข้าใช้บริการได้ทั้งวันธรรมดา เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
 

SI-AM G-5 BIG PACK: Si-Am Big Pack 5 ใบ ใช้บริการในวันเดียวกัน (เฉพาะคนไทยเท่านั้น) ราคาปกติ 4,500 บาท
ราคา 2,000 บาท


* เลือกเข้าใช้บริการได้ทั้งวันธรรมดา เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
 

Big Value Pack: บัตร Si-Am Big Pack (เฉพาะคนไทยเท่านั้น)
ราคา 450 บาท


* เลือกเข้าใช้บริการได้ทั้งวันธรรมดา เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
 

Kid Pack: บัตร Si-Am Kid Pack (เฉพาะคนไทย สำหรับเด็กที่มีความสูงตั้งแต่ 101-130 ซม.)
ราคา 120 บาท


* เลือกเข้าใช้บริการได้ทั้งวันธรรมดา เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
 

Year Pass: บัตรสมาชิกรายปี Si-Am Year Pass (เฉพาะคนไทยเท่านั้น)
ราคา 1,600 บาท


* เลือกเข้าใช้บริการได้ทั้งวันธรรมดา เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์